Elkezdtem írni a weboldalamat

2015.11.03 22:47

Az obsitos lét a legjobb idő, hogy az ember baj nélkül feltárja múltját.Tehát szándékomban áll szakmai múltam néhány érdekes részletét közreadni.Okulni lehet belőle nemcsak a szük szakmai körnek.A mi korosztályunkat nem érti a mai ifjuság, ahogy mi sem értettük eleinket, de létezett még a tekintély elv, meg az idősek tisztelete, ezért ha tetszett, akár nem kénytelenek voltunk meghallgatni őket. Tapasztalataikat behelyettesítve saját életembe, ma már tudom érdemes volt hallgatni Őket.